ReactJs Super

Bởi: Dư Thanh Được
Cập nhật: 07/2024

1.990.000 ₫

1.390.000 ₫
Tiết kiệm 31%
 • Mua 1 lần, học trọn đời
 • Cập nhật khóa học liên tục
 • Video chất lượng 1080p, 1440p
 • Học trên mọi thiết bị
 • Group hỏi đáp với mentor
 • Hỗ trợ fix bug khi học
 • Cung cấp doc, source code Github tập đầy đủ

Chỉ cần kiến thức HTML/CSS và Javascript cơ bản, khi học xong khóa học ReactJs của mình, bạn sẽ có được lượng kiến thức tương đương với ~2 năm kinh nghiệm (hoặc có thể hơn) so với các lập trình viên ngoài kia. Quan trọng nhất… Bạn sẽ học được cách để chinh phục được nhà tuyển dụng và đạt mức lương ~30 triệu / tháng.

Dư Thanh Được

Bạn sẽ nhận được

 • Build các component có thể tái sử dụng ở nhiều nơi
 • Hiểu được cách hoạt động của JWT Authentication
 • Thực hiện chức năng đăng nhập, đăng ký, refresh token tự động - điều mà bạn ít khi được làm khi mới tham gia dự án
 • Viết code sạch, chuẩn, dễ bảo trì như một dev pro
 • Hiểu sâu về Redux và bạn sẽ không bao giờ sợ Redux nữa
 • Đọc document các thư viện bên thứ 3 và debug khi gặp vấn đề về thư viện
 • Code một dự án lớn với ReactJs, Typescript, Rest API,...
 • Test một ứng dụng ReactJs
 • Cách sử dụng Postman để test API, viết script tự động hoá Postman
 • Tối ưu hiệu suất, cải thiện SEO, UI / UX
 • Cách build một dự án ReactJs với Webpack hoặc Vite
 • Viết CV chuẩn, sử dụng sức mạnh của câu từ để nêu rõ những thế mạnh, kinh nghiệm của bạn
 • Và nhiều, nhiều nữa, thực sự mình kể không hết!

Nội dung học tập