Combo NextJs Super và NodeJs Super

Bởi: Dư Thanh Được
Cập nhật: 07/2024

3.180.000 ₫

2.480.000 ₫
Tiết kiệm 23%
  • Mua 1 lần, học trọn đời
  • Cập nhật khóa học liên tục
  • Video chất lượng 1080p, 1440p
  • Học trên mọi thiết bị
  • Group hỏi đáp với mentor
  • Hỗ trợ fix bug khi học
  • Cung cấp doc, source code Github tập đầy đủ

Tiết kiệm hơn khi mua từng khóa lẻ, bạn vẫn có đầy đủ 2 khóa Next.js Super và Node.js Super và các quyền lợi đi kèm

Dư Thanh Được

Bạn sẽ nhận được

  • Mua 1 được 2
  • Giá rẻ hơn nhiều khi mua từng khóa

Nội dung học tập